Lidgeld

Jaarlijks wordt van elk lid verwacht, inclusief nieuwe leden na een proefperiode van drie weken, een bijdrage te betalen om een deel van de groepskosten (waaronder de verzekering en het programmaboekje 'Ankers Los') te dekken. Uw zoon geniet dan van een verzekering door Scouts en Gidsen Vlaanderen, die lichamelijke schade en schade aan derden dekt. De betaling hiervoor kan worden uitgevoerd via overschrijving naar het volgende rekeningnummer BE55 4150 1063 4144. De bijdrage voor de jongens bedraagt 60 euro, terwijl een tweede broertje slechts 45 euro betaalt.